Logo MUSIC4ALL Haren

Onze partners

Foto of logo van Montessori Lyceum Groningen

Montessori Lyceum Groningen

Website: http://www.montessorilyceumgroningen.nl/

Het Montessori Lyceum Groningen is een school voor voortgezet Montessorionderwijs in Groningen. Deze prachtige school staat in de wijk Helpman aan de Helperbrink 30. Het Montessori Lyceum Groningen is een cultuurprofielschool waarbij alle muziekactiviteiten een grote plek innemen in de dagelijkse praktijk. Het Montessori Lyceum Groningen werkt regelmatig samen met het Prins Claus Conservatorium en is al jaren trotse partner van de stichting MUSIC4ALLHAREN. Dit is namelijk een prachtige kans voor de leerlingen om op een hele bijzondere manier betekenisvol met anderen muziek te maken.


Foto of logo van Dr. J. de Graafschool

Dr. J. de Graafschool

Website: www.kentalis.nl/kentalis-de-graafschool

De Dr. J. de Graafschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Groningen Zuid. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een auditieve beperking en aan leerlingen die (ernstige) spraak- en/of taalproblemen hebben. De meeste leerlingen komen op ongeveer 12-jarige leeftijd van het speciaal basisonderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.
Op de Dr. J. de Graafschool staat taal centraal. Taal als communicatiemiddel en taal als middel om te leren. In de communicatie wordt gebruik gemaakt van gesproken taal, indien nodig ondersteund door Nederlands met gebaren (NmG) of vingerspellen.


Foto of logo van Prins Claus Conservatorium

Prins Claus Conservatorium

Website: www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium

Het Prins Claus Conservatorium, één van de 9 conservatoria in Nederland, is gevestigd in de stad Groningen. Het Prins Claus Conservatorium maakt deel uit van de Hanzehogeschool als een van haar achttien scholen. Hier wordt muziekvakonderwijs gegeven. Er zijn rond 300 studenten ingeschreven aan het Prins Claus Conservatorium. Uitwisselingsprojecten zijn er met verschillende andere conservatoria in Europa en in de Verenigde Staten.
Het Conservatorium biedt vier studierichtingen aan: Klassieke muziek, Jazz, Dirigent harmonie, fanfare, brassband / dirigent koor, compositie, muziek- en studieproducties en als vierde Docent muziek. De studenten docent muziek geven de lessen aan onze MUSIC4ALL leerlingen.


Foto of logo van Harens Lyceum

Harens Lyceum

Website: www.harenslyceum.nl

Het Harens Lyceum is onderdeel van het Zernike College en verzorgt onderwijs voor havo en atheneum leerlingen. De school heeft een actieve vaksectie Muziek, waar talentvolle leerlingen in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan Jong Talent Workshops, die in nauwe samenwerking met het Prins Claus Conservatorium vormgegeven worden. In dat kader kunnen leerlingen van de school ook deelnemen aan Music4all. Natuurlijk vinden de leerlingen het ook leuk hun muzikale talenten te delen met mensen met andere talenten of beperkingen.


Foto of logo van Borgheerd Wooninitiatief Haren

Borgheerd Wooninitiatief Haren

Website: www.borgheerd.nl

Borgheerd is een wooninitiatief voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Sinds januari 2010 wonen zij in een prachtig verbouwde voormalige basisschool aan de Kerkstraat in Haren. Overdag zijn de bewoners naar hun werk of dagbesteding. Op de andere tijden wordt de zorg verleend door een team van tien begeleiders van Van Boeijen. De bewoners koken samen onder leiding van een professionele kok.
‘s Avonds en in het weekend hebben de bewoners hun eigen sporten, gezamenlijke activiteiten en natuurlijk feesten in de smaakvol ingerichte huiskamer.


 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met