Logo MUSIC4ALL Haren

Over de stichting

De Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan jongeren met een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking waarbij we liever spreken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Uitgangspunt voor het musiceren is inclusie, want muziek verbindt!

Doelstelling van de stichting is om leerlingen van het Harens Lyceum samen te laten werken met leerlingen van de Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO (school voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis) en bewoners van Borgheerd (voor begeleid zelfstandig wonen). Onder leiding van studenten van het Prins Claus Conservatorium bereidt deze groep van ruim 40 deelnemers een concert voor dat al sinds vijf jaar in de periode april/mei wordt gegeven in de concertzaal van het conservatorium. Vanuit de invalshoek van 'passend onderwijs' worden verbanden gelegd met de talentvoorzieningen van de middelbare scholen.

De stichting drijft op de steun van donateurs en mag inmiddels rekenen op een brede steun uit de regio Groningen - Drenthe. Zo is de Commissaris van de Koning van Groningen René Paas beschermheer van deze stichting.

Het bestuur bestaat uit Dirk Dijkstra, Martine Slager, Marinus Verkuil en Eric Luth.

Postadres:
Noorderdiep 192
9521 BH Nieuw Buinen

Kamer van Koophandel: 62060627

Bankrekening: NL91 KNAB 0283 5341 17

Mail algemeen:
Mail secretariaat:
Mail webmaster:

 

bestuur en webmaster

Marinus, Aad, Eric, Martine en Dirk

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met