Logo MUSIC4ALL Haren

Aanmelding

Wie kunnen deelnemen aan MUSIC4ALL Haren?
Mensen zonder en met beperking. Een vereiste is dat de deelnemer zelfstandig zonder 1-op-1 begeleiding kan deelnemen. Daarbij gaan we ervan uit dat de deelnemer vanuit de huidige mogelijkheden kan doorgroeien naar een hoger niveau. Daar we in een groep musiceren, verwachten we dat de deelnemer in staat is tot sociale - mondelinge - interactie. De beoordeling van een en ander is aan de leden van het Stichtingsbestuur. Je kunt altijd contact met ons opnemen bij twijfel over deelname!

Aanmelden betekent niet automatisch dat je mee kan doen!
Als we alle aanmeldingen binnen hebben gaan we de groep indelen en dan krijg je bericht of je bent geplaatst.

In verband met de nieuwe AVG privacy wetgeving moet een minderjarige deelnemer door een ouder of verzorger worden aangemeld.


- 1 - Informatie m.b.t. de deelne(e)m(st)er aan MUSIC4ALL Haren

 

 

- 2 - Informatie m.b.t. de ouder of verzorger

 

 

- 3 - AVG toestemming

Tijdens MUSIC4ALL Haren repetities, optredens en andere activiteiten maken wij foto's en video's. Deze beelden worden getoond op bijv. onze website, social media, kranten, drukwerk en een DVD. Voor een minderjarige deelnemer zult u toestemming moeten verlenen! U doet dit door onderstaand vinkvakje aan te klikken. Alvast bedankt!

Opmerking: De gebruikte beelden zijn bedoeld om MUSIC4ALL Haren én de deelnemers in een mooi daglicht te stellen. We gebruiken daarom vanzelfsprekend alleen foto's waarop de personen er leuk op staan!

 

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met