Logo MUSIC4ALL Haren

Wie doen allemaal mee?

Het voert te ver om bij elke groep deelnemers diepgaand in te gaan op de specifieke karakteristieken, maar een paar kenmerkende constateringen zijn wel op zijn plaats. Zo ligt het voor de hand dat leerlingen met een visuele beperking vooral vanuit hun gehoor leren spelen en zingen. Muziekonderwijs voor leerlingen met een auditieve beperking is al een bijzonder gegeven op zich, omdat het altijd om individueel maatwerk gaat. Elke beperking heeft zijn eigen persoonlijke kenmerken die bepalend zijn voor een didactische benadering. Mensen met een verstandelijke beperking (in ons geval voor een groot deel mensen met het syndroom van Down) gaan op een heel andere manier met muziek om en hebben vaak een beperkter en veel concreter muzikaal referentiekader. Voor al deze deelgroepen zijn specifieke didactische benaderingswijzen te formuleren die van groot belang zijn voor de omgang met dergelijke groepen. Toch is daarmee de uitdaging voor de studenten niet voldoende in kaart gebracht.

De centrale vraag 

 

 

conservatorium-wie

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met