Logo MUSIC4ALL Haren

Ontwikkeling van een didactiek

Er is  sprake van een doorlopend voortschrijdend inzicht waarbij ervaringen en inzichten die eerder zijn opgedaan worden verzameld en doorgegeven. De centrale vraag blijft steeds ‘hoe leren de deelnemers’, ‘wat werkt wel en wat werkt niet’ en kunnen we dit verklaren. Dit heeft geleid tot een hele verzameling van aanbevelingen die elk jaar bij de uitgebreide slotevaluaties de revue passeert.

Unieke ervaring 

 

 

conservatorium-ontwikkeling

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met