Logo MUSIC4ALL Haren

Eigenaarschap

Iedere conservatorium student is ‘eigenaar’ van één van de songs en heeft de eindverantwoordelijkheid voor die bewuste repetitie. De eerste helft van de repetitie bestaat uit deelrepetities waarin de aanwezige studenten leiding geven aan respectievelijk een groep zangers, solisten, combo en solo-instrumenten. Het tweede deel van de repetitie is een tutti repetitie die geleid wordt door de ‘eigenaar’ van de ingestudeerde song. Aan het einde van de repetitie worden ook nog eerder ingestudeerde nummers herhaald en verder afgewerkt. De eigenaar van een song bereidt de hele repetitie voor, hij/ zij geeft dus ook concrete instructies aan medestudenten voor de deelrepetities. Deze wisseling van verantwoordelijkheden en het gezamenlijk optrekken blijkt een van de sterkste stimulansen zijn voor de studenten. Een andere fundamentele factor van waarde bij de studenten is hun betrokkenheid bij deze bijzondere groep deelnemers. Hun engagement is hartverwarmend en elke student die naderhand terugkijkt op zijn/ haar deelname aan het project noemt de bijzondere band die wordt opgebouwd als één van de meest waardevolle ervaringen uit hun studietijd.

Afstudeermogelijkheden 

 

 

conservatorium-eigenaarschap

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met