Logo MUSIC4ALL Haren

De centrale vraag

De centrale vraag voor deze specifieke groep is: Hoe kies je voor zo’n bont gezelschap een goede didactische benadering. Anders gezegd, wat zijn de ‘do’s’ en ‘don’ts’ in de omgang met deze groep. Het beantwoorden van deze vraag is de ontdekkingstocht die we vijf jaar geleden zijn begonnen. Voordat hier dieper op ingegaan wordt is het goed om eerst aandacht te besteden aan de manier van werken die in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Elk jaar meldt een groepje van 5 – 7 studenten uit de opleiding Docent Muziek in het kader van vrije studiepunten uit de opleiding zich aan om de repetities te leiden. In de periode september – december wordt een programma samengesteld van songs/ liedjes die geschikt worden gevonden om uit te voeren. In die periode wordt ook een studieweekend gepland waar de studenten informatie en handvatten krijgen aangereikt van een docent maar ook van elkaar (studenten die eerder al hebben meegedaan). Er wordt ook een repetitieschema opgesteld voor de periode januari – april.

Eigenaarschap 

 

 

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met