Logo MUSIC4ALL Haren

Uniek en ontroerend...

De Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan jongeren met een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking waarbij we liever spreken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Uitgangspunt voor het musiceren is inclusie, want muziek verbindt!

Lees meer 


MUSIC4ALL Haren nieuws

JTM, HET WAS EEN GOEDE VRIJDAG!
(19 april 2022)
Na veel te lang niet kunnen, niet mogen, maar wél willen, is het dan Goede Vrijdag! Een optreden bij het Jong Talent Muziek spektakel in het Harens Lyceum.
Lees meer
VAN START IN DE MELLENSHORST IN HAREN
(14 februari 2022)
De Mellenshorst is de gastvrije stek waar MUSIC4ALL Haren nu voor de tweede keer op een alternatieve manier repeteren.
Lees meer
MUSIC4ALL HAREN 2021-'22, AANGENAAM!
(11 november 2021)
Als enthousiasme passie wordt… Kun jij enthousiasme meten? Verbinding tussen mensen echt zien? Van al die passie genieten? Dan ben je vast lid van MUSIC4ALL Haren!!!
Lees meer

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met