Logo MUSIC4ALL Haren

Uniek en ontroerend...

De Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan jongeren met een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking waarbij we liever spreken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Uitgangspunt voor het musiceren is inclusie, want muziek verbindt!

Lees meer 


MUSIC4ALL Haren nieuws

FOTO'S VAN JUR
(12 december 2022)
Met de foto's die Jur Moorlach op vrijdag 9 december heeft gemaakt kun je goed de sfeer proeven. Het plezier van de deelnemers is overduidelijk te zien.
Lees meer
REPETITIE 2 DECEMBER 2022
( 4 december 2022)
De eerste noten zijn er we zijn enthousiast begonnen. 
Lees meer
DE KOP IS ERAF VOOR 2022-2023
(25 november 2022)
De kop is eraf voor Het 11e jaar gaan we al weer samen muziek maken. Terug in het Harens Lyceum! Met en zonder een extra talent het gaat om het samen zingen en spelen.
Lees meer

 Deel via:

Logo MUSIC4ALL Haren

Foto René PaasBeschermheer MUSIC4ALL

René Paas
Commissaris van de Koning Groningen

In samenwerking met